COACHING

Proces coachingowy wspiera rozwój i efektywność pracowników oraz skuteczność realizowanych przez nich zadań. Skutecznie wspiera funkcjonowanie organizacji i pomaga wzmocnić i rozwijać potencjał pracowników, rozwijać ich osobowość, osiąganie celów zawodowych i pozbywania się ograniczeń. 

Praca coachingowa polega na systemowym podejściu do klienta z uwzględnienim jego środowiska pracy, wyzwań biznesowych poziomu motywacji, wartości oraz oczekiwanych efektów. 

Naszym kluczem do efektywnej pracy jest budowanie relacji opartej na zaufaniu, przy przestrzeganiu kodeksu etycznego EMCC oraz działaniu z myślą i na rzecz dobra klienta. To klient jest dla siebie najlepszym źródłem inspiracji i rozwiązań, które odnajduje w procesie coachingowym. 

Realizujemy procesy: 
 • coaching indywidualny w sytuacjach: potrzeby rozwoju zawodowego, rozwoju osobistego, zarządzania zmianą, dobrej organizacji czasu pracy, 
 • executive coaching skierowany do osób znajdujących się na stanowiskach kierowniczych, mających za cel scalenie i zbudowanie nowego zespołu, budowanie więzi i autorytetu w zespole, motywowanie zespołu, ulepszanie relacji ze współpracownikami / podwładnymi,
 • coaching kariery skierowany do osób poszukujących zmiany zawodowej, wypalenia zawodowego, budowa, świadomego planowania kariery czy przygotowania do zmiany stanowiska,
 • coaching zespołowy skierowany do zespołów, które chcą podnieść efektywność swoich działań i skuteczniej osiągać określone cele.

COACHING INDYWIDUALNY

Coaching to partnerska relacja, proces kreatywny i inspirujący, podczas którego coach towarzyszy i wspiera coachee w drodze poszukiwań, odkrywania osobistego i zawodowego potencjału. To proces wspierający zmianę na poziomie wartości, przekonań i osobistej misji. To coachee określa na czym chce się skupić, a Coach słucha, zadaje pytania, które mają na celu zrozumienie przez Klienta sytuacji, w której jest, pozwala określić cele i drogę ich realizacji oraz zmianę zachowań. 

W procesie coachingowym m.in.:
 • towarzyszymy w aktywnym poszukiwaniu własnych i najlepszych rozwiązań dla coachee,
 • uczymy samodzielnego poszukiwania rozwiązań i wdrażania ich w życie,
 • towarzyszymy w odkrywaniu wartości i przekonań coachee, 
 • pomagamy w rozwoju samoświadomości czego potrzebuje się nauczyć, jakie predyspozycje rozwijać, 
 • pomagamy odkrywać oraz korzystać z zasobów i atutów coachee,
 • wspieramy w rozwoju umiejętności,
 • inspirujemy i zachęcamy do refleksji, zarażamy entuzjazmem,
 • wspieramy doświadczeniem i wiedzą, 
 • zachęcamy do samodzielności i przejęcia odpowiedzialności za sytuację oraz konsekwencje podejmowanych decyzji i działań,
 • sesje kończą się pracą domową,
 • na bieżąco monitorujemy efekty coachingu. 
Najbardziej efektywny proces coachingu trwa od 6-9 miesięcy. Częstotliwość sesji jest ustalana indywidualnie z Klientem, w zależności od dynamiki i potrzeb klienta odbywają się co 2 lub 3 tygodnie. Regularne bezpośrednie spotkania odbywają się w miejscu dogodnym dla Klienta. Czas trwania sesji 60 minut. Każda sesja kończy się zadaniami na okres do kolejnej sesji, zaś każda sesja rozpoczyna się od podsumowania wykonanej przez Klienta pracy domowej.

COACHING ZESPOŁOWY 

Coaching zespołowy może mieć zastosowanie w następujących sytuacjach: 
 • powstawania / formułowania się nowego zespołu, dla którego niezbędne jest wypracowanie wartości, zasad i reguł współpracy i komunikacji, 
 • występowania trudności w funkcjonowaniu zespołu, które przejawiają się m.in. w podejmowaniu decyzji, komunikowaniu się, nierealizowaniu celów, niedbałości o wynik, niskim zaangażowaniu,
 • potrzeby określenia przez zespół wizji i celów biznesowych, umożliwiających wykorzystanie potencjału zespołu, 
 • określonych celów zespołowych i potrzeby przełożenia na konkretny plan realizacji i działania lub zmiany dotychczasowego sposobu funkcjonowania. 
Sesja coachingu zespołowego obejmuje pracę z całym zespołem i skupia się głownie na:
 • rzeczywistych wyzwaniach, z którymi zmaga się dany zespół w organizacji, 
 • wypracowaniu rozwiązań przez dany zespół, a dotyczących konkretnego tematu / celu, podczas którego zespół sam decyduje o tym co i jak chce zrobić, 
 • rozwoju i nauce umiejętności korzystania przez członków zespołu z efektywnych form pracy. Członkowie zespołu uczą się które struktury wspierają wspólną pracę oraz jakie rodzaje pytań są po prostu skuteczne. 

© 2018. is4you. All Rights Reserved
Liczba odwiedzin: 200500