Diagnostyka

Realizowany  przez  is4you  audyt  odpowiada  na  oczekiwania  i  wyzwania  klienta  w obszarach  realizowanej funkcji personalnej. Proces diagnozy jest realizowany dla  określenia  stanu  bieżącego  oraz w celu uzyskania wyczerpujących informacji w danym zakresie np. audyt funkcji  personalnej  ma  na  celu  uzyskanie  informacji  w  zakresie  zarządzania   kapitałem  ludzkim  oraz  sposobu  realizowania  funkcji personalnej w organizacji.

Celem audytu jest oszacowanie rzeczywistych potrzeb organizacji w zakresie danego obszaru i dostosowanie wykorzystywanych narzędzi do najlepszych praktyk rynkowych w powiązaniu ze strategią biznesową firmy. 

Za pomocą dobranych do potrzeb różnych metod badawczych, są zdiagnozowane kluczowe funkcje zarządzania kapitałem ludzkim wraz z kluczowymi procesami w ramach danego obszaru. 

Realizujemy procesy diagnozy w następujących obszarach: 
 • funkcji personalnej i optymalizacji procesów personalnych, 
 • kultury organizacyjnej i stylów zarządzania,
 • stylów zachowań metodą analiz behawioralnych m.in. Extended DISC, Insight, 
 • potencjału i kompetencji pracowniczych metodą AD/DC.
Doradztwo biznesowe

Doradztwo  biznesowe  is4you  obejmuje  swoim  zakresem  opracowanie   strategii   zarządzania   kapitałem  ludzkim,  jak  i  kompleksowe wdrożenie proponowanych rozwiązań. Skutecznie wdrażamy zmiany w organizacji łącząc wiedzę z zakresu strategii i doradztwa w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim, wspierając firmy w odnoszeniu sukcesu. 

Skuteczna realizacja strategii biznesowej, a tym samym sukces firmy zależą od zaangażowania ludzi.  Nasze  projekty  są  realizowane przy udziale pracowników ze wszystkich szczebli organizacji, jasnej i otwartej komunikacji na temat  zmian  zachodzących w firmie. Dzięki  temu Pracownik dobrze zna cele strategiczne firmy, założenia wprowadzanych zmian, kontekst biznesowy, co prowadzi do tego, że utożsamia się z firmą i dostrzega sens swojej pracy. 

Proponowane  przez  is4you  rozwiązania,  dopasowane do potrzeb, niosące zmianę w organizacji oparte są na zastosowaniu podejścia do potrzeb ludzi:  ustrukturalizowanego i systematycznego,  w  trakcie  wprowadzania  nowych  rozwiązań. Wiemy  z doświadczenia, że takie podejście stoi za sukcesem firmy. 

Doradztwo biznesowe obejmuje projektowanie i wdrażanie projektów w zakresie:
 • strategii personalnej, 
 • budowania efektywnej kultury organizacyjnej, 
 • zarządzania przez wartości (MBV), 
 • zarządzania przez cele (MBO), 
 • zmian organizacyjnych – budowanie efektywnych struktur organizacyjnych, 
 • modelu kompetencji, 
 • oceny kompetencji, 
 • opisów stanowisk, 
 • procesów rekrutacji i selekcji, 
 • procesów, procedur, wskaźników i narzędzi HR.
© 2018. is4you. All Rights Reserved
Liczba odwiedzin: 200503