SZKOLENIA I ROZWÓJ

Strategią is4you jest dostarczanie profesjonalnych rozwiązań rozwojowych, które stanowią realną wartość dla klienta i są ukierunkowane na podnoszenie efektywności zespołów. 

Oferujemy szkolenia z szerokiej tematyki, warsztaty oraz programy rozwojowe dostosowane do potrzeb danego klienta. 

Współpracę  rozpoczynamy  od  rozpoznania  potrzeb  szkoleniowych,  w  kolejnym kroku zostaje opracowany program i dobrana forma (szkoleniowa, warsztatowa, facylitacja, coaching zespołowy), a następnie przechodzimy do wdrożenia – realizacji w praktyce. 

Realizujemy m.in.: 

Programy rozwojowe w obszarach: 
Przywództwo i zarządzanie:
 • budowanie autentycznego przywództwa,
 • doskonalenie umiejętności managerskich,
 • budowanie efektywnych zespołów,
 • rozwój umiejętności komunikacyjnych,
 • zarządzanie zmianą.
Efektywność osobista:
 • asertywność,
 • zarządzanie emocjami i stresem,
 • komunikacja interpersonalna,
 • zarządzanie sobą w czasie,
 • zmiana – jak zarządzać sobą w zmianie.
Programy wdrażania rozwiązań organizacyjnych:
 • warsztaty strategiczne - wypracowanie strategii,
 • warsztaty wypracowania i wdrożenia wartości (MBV)
 • kultura feedbacku,
 • modele kompetencji,
 • standardy rekrutacji,
 • MBO lub OKR,
 • systemy ocen,
 • ścieżki karier.
Facylitacje:
 • rozwiązywanie konfliktów,
 • trudne sytuacje.
© 2018. is4you. All Rights Reserved
Liczba odwiedzin: 185155