O firmie

is4you to partner biznesowy w zarządzaniu kapitałem ludzkim skutecznie wspierający rozwój organizacji, realizację strategii biznesowej oraz wprowadzanie efektywnych zmian. 

Misja

is4you to marka Beaty Piesio i Katarzyny Szymańczak, która jest wizytówką ich wiedzy i doświadczenia w biznesie i w zarządzaniu kapitałem ludzkim w organizacji. 

Naszą misją jest wspieranie rozwoju organizacji oraz ludzi poprzez efektywne dopasowanie rozwiązań w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim oraz rozwój kompetencji i postaw przywódców, managerów i pracowników. 

Pomagamy klientom budować świadome i dobre relacje w biznesie oraz rozwijać autentyczne przywództwo oparte o zaufanie. Poszerzamy świadomość i inspirujemy do rozwoju osobistego i budowania kultury organizacyjnej firm opartej na autentycznych wartościach. 
Klientom proponujemy dopasowane rozwiązania opracowane w odniesieniu do sytuacji w ich organizacjach, jej uwarunkowań, wyzwań i potrzeb oraz w odniesieniu do ich osobistych uwarunkowań, predyspozycji i możliwości. Rozwiązania w zakresie: 
  • diagnozy,
  • doradztwa biznesowego,
  • szkoleń i rozwoju,
  • coachingu.
Beata Piesio

Jest inicjatorką, współzałożycielką i partnerką biznesową is4you ekspertem HR, coachem EMCC, trenerką rozwoju osobistego, doradcą zawodowym oraz propagatorką świadomego życia. 

Managerka z wieloletnim doświadczeniem w obszarze HR, coach z pasji do ludzi i wewnętrznej misji. Specjalizuje się w zarządzaniu obszarem personalnym - od budowania do realizowania funkcji HR, skutecznie wrażając rozwiązania hr wspierające rozwój i efektywność organizacji. Doświadczona i skuteczna rekruterka, twórczyni strategii employer branding oraz programów adaptacji nowych pracowników. 

Doświadczenie zdobywała w polskich i międzynarodowych organizacjach w różnych etapach rozwoju od start ’up przez intensywny rozwój biznesu, restrukturyzacje, sprzedaż i fuzje, w szerokim spektrum branż: medycznej, ubezpieczeniowej, finansowej, mediowej, digitalowej, gastronomicznej. 

Praktyk z zakresu opracowywania i wdrażania strategii personalnej, budowania i rozwoju organizacji, zmiany kultury organizacyjnej, rozwoju przywództwa oraz efektywności organizacji.
Absolwentka Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni, Marketingu i Zarządzania w Warszawskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej, programu doskonalenia i rozwoju umiejętności managerskich Management 2006TM w Canadian International Management Institute ICAN we współpracy z Harvard Business School Publishing. Jest również certyfikowanym Coachem EMCC - posiada Certyfikat Coach Praktyk Biznesu EMCC (International EMCC EQA Practicioner Coach), Certyfikat umiejętności trenerskich i pracy ze światem Akademii Psychologii Zorientowanej na Proces oraz Certyfikat Konsultanta narzędzia psychometrycznego Extended Disc. 
Obecnie jako Konsultantka HR realizuje projektu doradcze m.in. z zakresu: audytu i optymalizacji procesów HR, projektowania i wdrażania strategii HR, budowania partnerstwa biznesowego przez HR, projektowania i wdrażania procesów, procedur i narzędzi HR (w tym m.in. : procesów rekrutacji i selekcji; oceny pracowniczej; opisów stanowisk; badania satysfakcji pracowniczej; systemów motywacyjnych), optymalizacji procesów hr, transformacji funkcji HR celem tworzenia wartości dodanej, budowania kultury organizacyjnej i wdrażania wartości wspierających realizację strategii biznesowej, budowania efektywnych zespołów. 
Jako Trenerka i Coach realizuje projekty rozwojowe w formie warsztatów, szkoleń i facylitacji m.in. z zakresu przywództwa i zarządzania, efektywności osobistej, wdrażania rozwiązań organizacyjnych oraz indywidualnych procesów coachingowych.
 
Jest inspirującą idealistką zorientowaną na wspieranie ludzi. Pomaga i wspiera ich w odkrywaniu i rozwijaniu potencjału oraz ich wewnętrznej motywacji. Potrafi wzbudzać w ludziach wiarę i pomagać im w odkrywaniu przez nich samych mocne strony i odnajdywać aspiracje do realizacji wyzwań. Cechuje ją empatia, intuicja i zaufanie do ludzi. Patrzy na wyzwania z szerokiej perspektywy, potrafi wskazywać możliwości tkwiące w przyszłości, motywować do rozwoju oraz realizacji przyjętych zamierzeń.
Katarzyna Szymańczak

Jest współzałożycielką i partnerką biznesową is4you, ekspertem HR, mentorem, doradcą zawodowym oraz behawiorystą zwierzęcym. 

Wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze HR dało jej solidną wiedzę związaną z wdrażaniem rozwiązań HR, mentoringiem, doradztwem kariery oraz całym spektrum funkcjonowania organizacji. 

Pracowała w małych i średnich przedsiębiorstwach, jak również w korporacjach, na stanowiskach kierowniczych, w różnorodnych sektorach m.in. ubezpieczeniowym, produkcyjnym, logistycznym, paliwowym, nowych technologiach. 

Realizowała projekty dotyczące obszaru kompetencji, oceny pracowniczej, motywacji, budowania strategii HR.
Była odpowiedzialna za wdrażanie narzędzi z obszaru HR, programów rozwojowych dla pracowników, rekrutację i selekcję, budowanie zespołów, a także employer branding, nadzorowała również administrację kadrową i obszar wynagrodzeń. 

Ukończyła studia o specjalności: Polityka Społeczna na Uniwersytecie Warszawskim. Jako „wieczny” student, który niezmiennie znajduje radość w zdobywaniu nowej wiedzy i umiejętności ukończyła również podyplomowe studia z zakresu Psychologii Zarządzania Personelem na Uniwersytecie Warszawskim, MBA dla kadry HR w Akademii Leona Koźmińskiego, Psychologię Zwierząt w Collegium Humanitatis oraz wiele szkoleń z zakresu rozwoju pracowników, narzędzi HR, kompetencji osobistych, prezentacyjnych i przywódczych, posiada Certyfikat umiejętności trenerskich i pracy ze światem Akademii Psychologii Zorientowanej na Proces.

W pracy z Klientami bazuje na partnerskiej relacji, która pozwala na trafną diagnozę i właściwy rozwój potencjału. Wspiera ich swoją wiedzą i doświadczeniem oraz buduje relacje oparte na szacunku i zaufaniu. Stymuluje do głębokiej autorefleksji, dokonywania odpowiedzialnych wyborów i świadomego zarządzania swoim życiem. Bardzo ważna jest dla niej uczciwość osobista i biznesowa oraz działanie „po ludzku” w biznesie, w stosunku do Pracowników, Klientów i ich organizacji. 

Doświadczenie życiowe pozwala jej z dystansem podchodzić do wyzwań związanych zarówno z karierą zawodową, jak i wyzwań dnia codziennego. Inspiracji w radzeniu sobie ze zmianami stawianymi przez otoczenie zewnętrzne i wnętrze człowieka poszukuje również w sposobach stosowanych przez uznanych coachów, mentorów i trenerów. Od dziecka interesował ją świat zwierząt i roślin, który przenikał do świata ludzi. Zafascynowana tym światem i zachowaniami zwierząt uczy empatii i wrażliwości na inność. Wg niej równowaga pomiędzy naszym życiem „zewnętrznym” i „wewnętrznym” jest receptą na szczęśliwe życie. 
Działania Non Profit is4you 

is4you podejmuje działania non profit. W zakresie naszych kompetencji wspieramy osoby indywidualne w trudnej sytuacji życiowej, angażujemy się w prace na rzecz organizacji pozarządowych, udzielamy wsparcia finansowego fundacjom opiekującym się bezdomnymi zwierzętami. 
Działaniami wolontaryjnymi wspieramy:
FORANI

Niesie pomoc ludziom poszkodowanym w wypadkach. is4you wspiera fundację oraz podopiecznych w obszarze rozwoju strategicznego i osobistego.
YOUTH BUSINESS POLAND

Misją YBP jest zapewnienie wysokiej jakości kompleksowego i skutecznego wsparcia dla młodych ludzi, aby mogli otwierać i rozwijać firmy oraz tworzyć nowe miejsca pracy. 

is4you bierze aktywny udział w programie mentoringowym dla młodych przedsiębiorców.
humanitates

Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju młodego pokolenia w kontekście uniwersalnych wartości i dobrych kompetencji społecznych. 
is4you bierze aktywny udział w programie APLO - Akademia Przywództwa Liderów Oświaty.
Viva

Fundacja walczy o prawa zwierząt, w szczególności: 
  • o przestrzeganie praw zwierząt i poszanowania ich życia, 
  • uwrażliwia na często bardzo smutny los dwu- i czworonogów, 
  • interweniuje w przypadkach znęcania się nad zwierzętami, 
  • buduje świadomość ludzi opartą na odpowiedzialności i trosce o zwierzęta, 
  • promuje zdrowy styl życia - wolny od cierpienia i zabijania.
© 2018. is4you. All Rights Reserved
Liczba odwiedzin: 189134